บริษัท รัตนบราลี จำกัด

บริษัท รัตนบราลี จำกัด ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 และเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11 / 04325 เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

กว่า 27 ปี ด้วยมาตรฐานงานบริการด้านการจัดทัศนศึกษา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง อาทิเช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย , เขมะสิริอนุสรณ์, เทพศิรินทร์, เซนต์คาเบรียล , ศึกษานารี,เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ , ราชินี , มาแตร์เดอีวิทยาลัย , ราชินีบน , แม่พระฟาติมา , สตรีวิทยา , พระแม่มารีสาทร , เซนต์โยเซฟคอนเวนต์, ชลประทานวิทยา ,พระแม่มารีสาทร และโรงเรียนชั้นนำอีกจำนวนมากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล. โปรดให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนของท่าน


รางวัลอันทรงเกียรติ

 1. Thailand Tourism Award 2010 ด้านรายการนำเที่ยวภายในประเทศยอดเยี่ยมในหัวข้อ "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 2. Thailand Tourism Award 2010 ด้านมัคคุเทศก์ภาษาไทยยอดเยี่ยม โดย คุณสมรัก สุขวัฒนะกุล (มัคคุเทศก์ของทางบริษัท) จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 3. รางวัลเครื่องหมายรับรองมาตราฐานธุรกิจนำเที่ยว ปี 2010 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 4. Thailand Tourism Award 2013 ด้านรายการนำเที่ยวภายในประเทศยอดเยี่ยม ในหัวข้อ "ตามรอยพระราชา พระราชินี เมื่องคนดี มรดกโลก" จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 5. Thailand Tourism Award 2015 ด้านรายการนำเที่ยวภายในประเทศยอดเยี่ยม ในหัวข้อ “เมืองพระราชา อุทยานสยาม สืบสานหนังใหญ่ วิถีไทยโยนก ผ้าจกเมืองคูบัว”
 6. Thailand Best Bus Body Award 2015 ประเภทรถโดยสาร มาตรฐาน 4 อันดับ 1 จากงาน Bus & Truck 2015
 7. รางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว ปี 2015 หรือ รางวัลช้างชูงวง จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 8. Thailand Tourism Award 2017 ด้านรายการนำเที่ยวภายในประเทศดีเด่น ในหัวข้อ “ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง น้อมกราบอุทยานราชภักดิ์ อนุรักษ์สกุลช่างเมืองเพชร เที่ยวตะเล็ดปสานฉัตรชัย”

กิจกรรมเพื่อสังคม

 1. ร่วมสืบสาน รังสรรค์ วรรณศิลป์ ในกิจกรรม การอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๔ นิราศสุพรรณบุรี “ยุวกวี เสกสร้างไว้ ในแผ่นดิน เยือนถิ่นสุพรรณ วันเกิดครู” โดยร่วมกับ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม สนับสนุนด้านมัคคุเทศก์ และ พาหนะสำหรับการเดินทาง ในปี พ.ศ.๒๕๔๘
 2. ร่วมสืบสานงานวรรณศิลป์ ในกิจกรรม “สองทศวรรษ ยุวกวีศรีศิลป์ นิราศเมืองเพชร” โดยร่วมกับ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม สนับสนุนด้านมัคคุเทศก์ และ พาหนะสำหรับการเดินทาง ในปี พ.ศ.๒๕๕๔
 3. ร่วมสืบสานงานวรรณศิลป์ ในกิจกรรม “อบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๒๑” โดยร่วมกับ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม สนับสนุนด้านมัคคุเทศก์ และ พาหนะสำหรับการเดินทาง ในปี พ.ศ.๒๕๕๕
 4. ร่วมสืบสานงานวรรณศิลป์ ในโครงการ “อบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๒๓ นิราศพระประธม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” โดยร่วมกับ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม สนับสนุนด้านมัคคุเทศก์ และ พาหนะสำหรับการเดินทาง ในปี พ.ศ.๒๕๕๗