การท่องเที่ยวเยาวชน ทัศนศึกษา

การท่องเที่ยวเยาวชน นับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญและสร้างประโยชน์เป็นอย่างสูงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านโดยแท้จริง เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนรู้นอกจากการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาตามปกติแล้ว การทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อสัมผัสและพบเห็นกับเป้าหมายตามเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นของจริง ทำให้เยาวชนมาสามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ ในเนื้อหาการเรียนการสอนบนพื้นฐานของความประทับใจและเกิดจินตนาการ กล่าวได้ว่าการทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรม ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการจดจำที่ดีวิธีหนึ่ง ขณะที่ครูอาจารย์ส่วนมากมักเข้าใจดีถึงภาระ และความยุ่งยากของการจัดทัศนศึกษาในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดีแม้การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่จะเป็นกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเพียงใด แต่ทว่าในที่สุดเมื่อกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งหนึ่งครั้งใดลุล่วงลงไปเรามักจะพบว่าเยาวชนผู้ได้รับโอกาสในการทัศนศึกษามักจะเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเป้าหมายของการทัศนศึกษา รวมทั้งเกิดทัศนคติและทักษะที่เหมาะสม ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการรู้จักการวางตนให้เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักทำให้คณะครูอาจารย์ ผู้จัดกิจกรรมเกิดความประทับใจและลืมความเหนื่อยยากจากการดำเนินกิจกรรม บริษัท รัตนบราลี จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในรูปแบบของท่องเที่ยวเยาวชน ตระหนักถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยผ่านการ ท่องเที่ยวเพื่อทัศนศึกษา จึงได้จัดโครงการท่องเที่ยวเยาวชนมานำเสนอแก่สถานศึกษา โดยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านการศึกษา การบูรณาการ และมีส่วนช่วย ให้กิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับเยาวชนมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป


สุพรรณบุรี

รายการท่องเที่ยว

 1. ตามรอยเมืองสองพันบุรี ชมศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, วัดป่าเลไลยก์, วัดมหาธาตุ, วัดพระนอน, วัดสารภี, วัดพระรูป
 2. ตามรอยสงครามยุทธหัตถี ชมอนุสรณ์ดอนเจดีย์, วัดลาดสิงห์, วัดบ้านกร่าง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี, วัดป่าเลไลยก์
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี, หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย, ตลาดร้อยปี สามชุก, วัดบ้านกร่าง
 4. วัดบรมราชากาญจนาภิเษก (วัดเล่งเน่ยยี่ 2), วัดไผ่โรงวัว, ตลาดร้อยปี สามชุก
 5. อุทยานบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ชมอุโมงค์ปลาโครงการ 1 – อุทยานผักพื้นบ้าน, ตลาดร้อยปี สามชุก
 6. ตามรอยลิลิตตะเลงพ่าย ชมวัดใหญ่ชัยมงคล, ทุ่งภูเขาทอง, วัดป่าโมกวรวิหาร, วัดบ้านกร่าง, อนุสรณ์ดอนเจดีย์, วัดลาดสิงห์

กรุงเทพฯ มหัศจรรย์

รายการท่องเที่ยว

 1. ชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 2. ชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, ป้อมพระสุเมรุ
 3. วัดอรุณราชวราราม, วัดกัลยาณมิตร, วัดพิชยญาติการาม, วัดซางตาครู้ส, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดเทพธิดาราม, วัดราชนัดดาราม, ชมโลหะปราสาทแห่งเดี่ยวในโลก
 4. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
 5. ชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง, สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา
 6. สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา เรียนรู้ชีวิตสัตว์นานาชนิด, เรียนรู้ดูหนังชีวิตสัตว์ หรือจักรวาล หรือ วิทยาศาสตร์น่ารู้โรงหนัง I-MAX
 7. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร, สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา
 8. ศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 5 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม, พระที่นั่งวิมานเมฆ, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 9. ชม SIAM OCEAN WORLD , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง

กาญจนบุรี

รายการท่องเที่ยว

 1. ชมทัศนียภาพของเขื่อนแม่กลอง, วัดถ้ำเสือ, สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ศึกษาแหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเก่า
 2. ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึก วัดไชยชุมพลชนะสงคราม, สุสานทหารสหประชาชาติ, สะพานข้ามแม่น้ำแคว, วัดถ้ำพุหว้า, สุสานญี่ปุ่นเขาปูน
 3. สุสานทหารสหประชาชาติ, นั่งรถไฟจากสถานีเมืองกาญจน์ ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมทัศนียภาพเมืองกาญจน์ สิ้นสุดปลายทางที่สถานีน้ำตก, ชมน้ำตกไทรโยคน้อย
 4. ตามรอยสงครามเก้าทัพ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ, เขื่อนศรีนครินทร์, สวนกาลเวลารำลึก, สักการะเจ้าพ่อเขาช่องไก่
 5. ตามรอยพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงถ่ายทำภาพยนต์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, อนุสรณ์ดอนเจดีย์ พนมทวนบ่อน้ำพุร้อนวัดวังขนาย

นครปฐม

รายการท่องเที่ยว

 1. ชมถนนอุทยาน, พุทธมณฑล, พระราชวังสนามจันทร์, องค์พระปฐมเจดีย์, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 2. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, องค์พระปฐมเจดีย์, ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
 3. ตลาดน้ำดอนหวาย, อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม, วัดพระศรีอารย์ ชมโบสถ์ร้อยล้าน

สมุทรปราการ

รายการท่องเที่ยว

 1. ชมเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด, ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน สถานตากอากาศบางปู
 2. พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ, พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ, วัดอโศการาม
 3. ยุทธนาวีป้อมพระจุลจอมเกล้า รศ. 112, สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5, ชมเรือรบหลวงแม่กลอง, ศึกษาระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน, สักการะพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร
 4. พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ, ยุทธนาวีป้อมพระจุลจอมเกล้า รศ. 112, สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5, ชมเรือรบหลวงแม่กลอง, ศึกษาระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน

ราชบุรี

รายการท่องเที่ยว

 1. ชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ตลาดน้ำคลองลัดพลี, วัดราษฎร์เจริญธรรม, วัดหลวงพ่อสด, โรงงานโอ่งมังกร, โรงงานตุ๊กตา
 2. วัดคงคาราม ศึกษาวิถีชีวิตชาวมอญ, วัดขนอน ชมการแสดงหนังใหญ่, วัดหนองหอย, วัดอรัญญิก
 3. ย้อนรอยไทย-ยวน-มอญ ชมจิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว ศึกษาชีวิตชาวยวน(โยนก), ตลาดบ้านเจ็ดเสมียน
 4. ศึกษาระบบนิเวศวิทยา และธรณีวิทยา วัดถ้ำเขางู, ธารน้ำร้อนบ่อคลึง, น้ำตกเก้าโจน, โป่งยุบ

ลพบุรี-สระบุรี

รายการท่องเที่ยว

 1. สักการะศาลพระกาฬ, ชมพระปรางค์สามยอด, พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์,พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น, วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
 2. ชมโครงการในพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, ทุ่งทานตะวัน, สวนพฤษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) (หมายเหตุ : ทุ่งทานตะวันสามารถชมได้ช่วง พ.ย. – ม.ค. เท่านั้น)
 3. ตามรอยนิราศพระบาท ของท่านสุนทรภู่, ชมบ่อพรานล้างเนื้อ, สักการะรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท, จุดหมายของนิราศพร้อมชมสิ่งที่ท่านสุนทรภู่ได้บรรยายไว้, ชมตามเส้นทางถนนฝรั่งส่องกล้อง อาทิ ศาลเจ้าพ่อเขาตก, หนองคณที,สะพานช้าง, ชมวัดสะตือ สักการะพระนอนซึ่งสมเด็จฯโต วัดระฆัง, ปราสาทนครหลวง, วิหารพระมงคลบพิตร
 4. ศึกษาแหล่งโบราณคดีและมนุษยวิทยา บ้านโป่งมะนาว, น้ำตกสวนมะเดื่อ, ชมจำปีสิรินธร ที่ป่าซับจำปา
 5. ศึกษาเกษตรยั่งยืนแบบผสมผสานที่ฟาร์มโชคชัย, วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม, ไร่องุ่น
 6. เขตทหารลพบุรียินดีต้อนรับ ชมพิพิธภัณฑ์พระยาพหลพลพยุหเสนา, ท่องเที่ยวศูนย์ทหารปืนใหญ่ตึกชาโต้, พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์, พระปรางค์สามยอด, สักการะเจ้าพ่อพระกาฬ
 7. แหล่งพักฟื้นผู่ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ, วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร, สวนพฤษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)

ชลบุรี

รายการท่องเที่ยว

 1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน, ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่อ่างศิลา
 2. ชมวัดใหญ่อินทาราม, ตลาดหนองมน, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน, วัดแสนสุข
 3. สวนเสือศรีราชา, ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา, ชายหาดจอมเทียน
 4. เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทย, พิพิธภัณฑ์วิทยาเกาะและทะเลไทย
 5. สวนนงนุช ชมสวนดอกไม้นานาชนิด และการแสดงไทย 4 ภาค, วัดญาณสังวราราม ราชวรมหาวิหาร สักการะพระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจรรย์, ไร่องุ่น

ปทุมธานี

รายการท่องเที่ยว

 1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช), พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 2. วัดสิงห์ ศึกษาวิถีชีวิตมอญสามโคก, วัดจันกะพ้อ, วัดเจดีย์ทอง, วัดศาลาแดงเหนือ, วัดสองพี่น้อง, วัดสำแล
 3. วัดเขมาภิรตาราม, วัดกู้ (วัดพระนางเรือล่ม), วัดแสงสิริธรรม, วัดเฉลิมพระเกียรติ, สวนกาญจนาภิเษก
 4. วัดบรมราชากาญจนาภิเษก (วัดเล่งเน่ยยี่ 2), วัดเจดีย์หอย, พิพัฒน์ฟาร์มชมการปลูกพืชไร้ดิน

พระนครศรีอยุธยา

รายการท่องเที่ยว

 1. พระราชวังบางปะอิน,ตลาดโก้งโค้ง,วัดใหญ่ชัยมงคล, วิหารพระมงคลบพิตร,วัดไชยวัฒนาราม(ตลาดโก้งโค้ง สามารถชมได้เฉพาะวันพฤหัสบดี – อาทิตย์ เท่านั้น)
 2. วัดมเหยงค์, ทุ่งหันตรา, วัดสุวรรณดาราราม, วิหารพระมงคลบพิตร, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 3. ตามรอยอาณาจักรอยุธยา วัดพุทไธสวรรย์,หมู่บ้านโปรตุเกส,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา,วัดมหาธาตุ,วัดราชบูรณะ,วัดไชยวัฒนาราม,วิหารพระมงคลบพิตร
 4. ตามรอยยุทธหัตถี ชมทุ่งมะขามหย่อง, วัดตูม ทุ่งลุมพลี, เพนียดคล้องช้าง, ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา, วิหารพระมงคลบพิตร,ทุ่งภูเขาทอง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม

รายการท่องเที่ยว

 1. ย้อนรอยเมืองท่าจีน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอญบ้านบางกระดี่, ศาลพันท้ายนรสิงห์, วัดโคกขาม, วัดโกรกกราก, วัดช่องลม (วัดท่าฉลอม), ชมชีวิตของนกนางแอ่น, สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม
 2. ชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สมุทรสาคร ศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ดาราศาสตร์, กลศาสตร์, ธรณีวิทยา, ซากดึกดำบรรพ์, เกษตรธรรมชาติสวนสมุนไพร,การมัดย้อม, สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์, ศึกษาป่าชายเลนอ่าวมหาชัย
 3. ตลาดน้ำดอนหวาย, วัดมงคลจินดาราม(วัดไร่ขิง), วัดนางสาว ชมโบสถ์มหาอุต, วัดป่าชัยรังสี โบสถ์ในศิลปะแบบล้านนา
 4. ตามรอยเมืองสามน้ำ ชมดอนหอยหลอด, วัดศรัทธาธรรม, วัดเพชรสมุทร(วัดหลวงพ่อบ้านแหลม), วัดบางกะพ้อม, วัดเจริญสุขาราม, วัดค่ายบางกุ้ง
 5. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ชมการผลิตน้ำตาลมะพร้าว, วัดจุฬามณี, วัดอัมพวันเจติยาราม, อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2
 6. ตามรอยล้นเกล้ารัชกาลที่ 2 วัดช่องลม, วัดจุฬามณี, วัดบางแคน้อย โบสถ์ไม้สักแกะสลัก, วัดภุมรินทร์กุฎีทอง, อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2, วัดอัมพวันเจติยาราม, ตลาดน้ำยามเย็น

นครนายก

รายการท่องเที่ยว

 1. เขื่อนขุนด่านปราการชล, ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ, วังตะไคร้, วัดพราหมณี สักการะหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์