การท่องเที่ยวต่างประเทศ

ตะลุยเกาหลี เกาะนามิ ภูเขาซอรัคซาน เอเวอร์แลนด์ คล้องกุญแจโซลทาวเวอร์ ทำกิมจิ ใส่ชุดเกาหลี ช้อปปิ้ง